Työturvallisuus


Työtehtävissämme noudatamme voimassaolevia työturvallisuuslakeja ja asetuksia.

Valtaosa työstämme tapahtuu asiakkaan tiloissa, joissa henkilöstömme on noudatettava myös kohteessa annettuja määräyksiä. Muuttuva työympäristö ja menetelmät asettavat erityisvaatimuksia työturvallisuudelle. Työmailla käytämme hyväksyttyjä työvälineitä, suojavälineitä ja muita tarvittavia laitteita.

Tulityöturvallisuus

Sammutuslaitteistojen asentajina, meillä on velvollisuus toimia esimerkillisesti tulitöitä tehtäessä. Henkilökuntaamme koulutetaan jatkuvasti kiinnittämään huomiota mahdollisiin tulitöiden vaaratekijöihin. Kaikilla palveluksessamme olevilla asentajilla ja hitsaajilla on voimassaoleva tulityökortti. Asennustyössä pyritään minimoimaan kipinöivien työmenetelmien käyttöä.